En liten "film" över de biografer jag en gång i tiden arbetade på.