Boräntorna är nu nere på nya bottennivåer.

Den som vill låna med rörlig ränta behöver bara betala omkring åtta procent i ränta. Lägre än så här har den rörliga räntan aldrig legat. Den som vill binda lånen i fem år får gå tillbaka till början av 1994 för att hitta lika låga nivåer. Trots de låga räntenivåerna talar mycket för att det snart kan bli ytterligare sänkningar. På marknaden väntar sig de flesta att riksbanken på tisdagen ska fortsätta med ännu en sänkning av reproräntan på minst 0,25 procentenheter. Det drar i så fall ned de rörliga bolånen ytterligare ett snäpp.

— Jag räknar med att riksbanken sänker och då sjunker också vår rörliga boränta. Däremot är jag inte så säker på att det sedan blir fler sänkningar, säger marknadschef Liselotte Siewertz på Spintab. Varken Stadshypotek eller Spintab, de två stora bolåneinstituten, har någonsin haft så låga rörliga räntor. När det gäller femårsräntan är bolåneinstituten nere på samma nivå som i början av 1994. Då sänkte sig femårsräntan under en kort period ned mot 8,5 procent innan den började gå upp igen. I dag ligger femårsräntan strax över 9 procent.

 

Ränta på 15 procent

Det är långt ifrån de mycket höga räntenivåer som rådde i början av 1990-talet. Under perioden 1989-1993 pendlade den bundna femårsräntan mellan 12 och 15 procent. Även om mycket talar för att de rörliga räntorna ska gå ned ytterligare så är utvecklingen för de bundna bostadsräntorna mer osäker. De bundna räntorna styrs av de långa marknadsräntorna. De har inte gått ned i samma takt som den korta räntan som riksbanken råder över.

— Jag rekommenderar folk att binda sina lån. Det är osäkert om de bundna räntorna blir lägre. Då kan det vara bra att nu försäkra sig om en låg ränta för flera år framöver, säger Siewrtz. För räntorna kan snabbt gå upp igen. Det hände senast för två år sedan.

— Plötsligt blev det ett väldigt tryck. Då var det många som inte hann med att binda sina lån,

säger Mats Dahl, vice VD på Stadshypotek.

 

Kan sjunka mer

Skillnaden mot 1994 är att läget nu bedöms som mycket mer stabilt. Blir det en uppgång så kommer den troligen inte lika snabbt. Enligt många bedömare finns det fortfarande också utrymme för ytterligare sänkningar.

— Men kom ihåg att de övriga europeiska länderna snart kan börja höja sina räntor. Då kommer det att gå uppåt även i Sverige, säger Mats Dahl.

 

Konjunkturen avgör

Enligt Dahl är det framför allt konjunkturen som avgör när räntorna börjar vända upp igen. Så länge lågkonjunkturen håller i sig så är risken för inflation liten. Det innebär att centralbanken kan hålla nere räntan för att stimulera ekonomin. Så fort konjunkturen vänder upp ökar också risken för inflation. Då höjer troligen riksbanken och andra centralbanker räntan för att motverka inflationen och då stiger också bostadsräntorna igen.

 

Så låg räntorna 1996