Elförbrukningen

ökar år efter år. Alla vill vi använda energi källor, som är så miljövänliga som möjligt s.k. grön el. Den är producerad av förnybara energikällor som t.ex. vattenkraft, vindkraft, biobränslen och solenergi.
På senare år har vindkraften kommit väldigt i ropet. Alla tycker det är ett bra alternativ, men inte just här, inte på vår bakgård, någon annanstans tack.
Ett exempel i mitt närområde är vid en av de fåtalet öar vi har här, Petlandskär.
Ett annat är ögruppen Holmöarna, där diskussionerna går höga om anläggandet av en vindkraftspark. Både boende och icke boende i området har indelats i grupper, för eller emot byggandet av anläggningen.


Jag inbillar mig att där det bor flest människor, förbrukas det mest energi.

Befolkningstätheten i vårt land är störst i Stockholmsregionen.
Där har vi också landets största arkipelag, som uppskattats bestå av mellan 30 000 och 35 000 öar, holmar och skär.
Vore inte detta ett självklart område, att placera vindkraftsparker i? Stockholmsskärgård är ett enormt naturskönt område, där dessa vindkraftsanläggningar skulle smälta in i miljön oerhört fint, och t.o.m. förstärka dess skönhet ytterligare.

Med tanke på det stora antalet öar och skär, så kunde man kanske så småningom tillgodose hela landets energibehov, med hjälp av vindsnurror från detta område.

På senare år har många vindkraftverk passerat genom Umeå hamn. Här är ytterligare en leverans, som väntar på vidare transport.

Nedan ett filmklipp då en av de vindsnurror vi har i vår skärgård monteras.
Dessa transporterades hit bit för bit med specialfordon, från Danmark genom hela Sverige, för att slutligen monteras upp vid en hamnanläggning utanför Umeå.
Jag kan inte tro annat, än att det måste ha funnits väldigt goda skäl, till varför dessa inte fraktades hit på fartyg.

Annars vore det helt snurrigt!