Placeholder image

Tänkvärt!

 

IFK Holmsund

Efter många år har jag äntligen kommit mig för att digitalisera några gamla ljudband. Att gå igenom alla band kommer att ta ganska lång tid.

Ett av banden innehöll en inspelning av Sportspegeln.
Placeholder image

Putte Kock, utan cigarr.

Putte Kock med inspelningsteam kom till Holmsund för att göra ett program om IFK Holmsund som 1966 kvalat in till allsvenskan. SCA stödde föreningen i många olika former, bl. a. lär det en tid ha arbetat 8 st. vaktmästare vid huvudkontoret i Holmsund!

Jag har aldrig varit särskilt fotbollsintresserad men jag kommer ihåg det enorma intresset inför de här fotbollsmatcherna. Stora mängder bilar parkerade överallt vilket idag skulle ha varit en guldgruva för UPAB. Rälsbussen med publik från Umeå gick ner till uthamnen, vilket var ytterst ovanligt eftersom endast ångloken tuffade ner dit.

Vid något tillfälle monterades flaggstänger på båda sidor om Holmsundsvägen ända ner till Lövön. Vrålen då Holmsund gjorde mål hördes över hela samhället likaså suckarna då motståndarna gjorde mål.

Placeholder image

Puttes tips.

IFK Holmsunds tid i allsvenskan blev inte långvarig. Efter nio matcher var sagan slut. Den 15 juni 1967 sänkte Örgryte Holmsund med 2-1, publik 4.484.

IFK Holmsund lever fortfarande men vrålen då matcher spelas hörs inte längre. UPAB göre sig icke besvär då jag aldrig lagt märke till någon större mängd bilar i samband med någon aktivitet.


Året var 1923 och en atlet och boxingsklubb hade bildats i Holmsund.

Öm jag int köm ihåg fel sä vare n' Verner Jonsson söm starttane å va ordförande. Hä ende klubben gjord va å arranger bala två gång i vickun. Dem höll till ti bion Röda Kvarn som ha vyre tom ett par år.

När snutn tog n' Verner vorte slut ve allting. Klubben, boxninga och bala, alltihop klappe igen.

Sen tjöfft schlaktar Nygren bion å gjord n'affär borttine. Men hä fanns ju mycke ungdoma söm ville håll på ve idrottn.

Hä vort sä att dem söm ville att en idrottsförening skull starta kalle ti ett möte ti holmsundslåschn. Å hä va mång söm kömme, 38 stycken ville va ve direkt. Dem satt ihop ä jäng som skull tala ve diponentn Hérnod ti bolage å fråg öm hä fanns nånstans dem fick göra en idrottsplan. Disponentn skull ordna hä ve en gång.

Öm ett par daga ska pojka träffes igen för å bestäm vilka söm ska va ve ti föreningstyrelsn. Disponentn hadd löva att dem skull få göra en idrottsplan neri Patronsvika.

Förstod du någonting?

Inte!

Va bra, för det var krypterat.

En idrottsplats blev det som stod klar till hösten. Fotbollsplanen blev 115 meter lång och 75 meter bred. En 44 meter bred löparbana omgärdar planen. En bana för hopp förlades utanför fotbollsplanen.


Som du kanske minns var Sportspegeln ett TV-program.1966 existerade inte videobanspelare för hemmabruk. Inspelningen är ljudet från detta program.

Efter Sportspegeln berättar Sigvard Carlsson om publiktillströmningen via järnvägen som förekom inför matcherna. Han nämner även vem som grundade IFK Holmsund 1923.

Blunda jättehårt och lyssna så kanske bilderna framträder!

Placeholder image