Bilden ovan får symbolisera den grund Holmsund byggdes på, havet och sjöfarten.

Inom ett begränsat område fanns fem hamnar, Holmsund, Djupvik, Sandvik, Obbola och Umeå uthamn.

Industrierna - sågverken i Holmsund, Sandvik och Obbola, (senare massafabrik), var alla beroende av sjöfarten.

Utan den hade samhället förmodligen sett anorlunda ut idag.

 


 

 

Det är inte alltid så lätt att veta vad som är vad i Holmsund. De flesta holmsundsbor spillde förmodligen ut sitt morgonkaffe när de slog upp tidningen och fick läsa att:

"det gamla industriområdet vid djupvikshamnen ska omformas till en ny stadsdel med 3000 nya bostäder".

Varje gång detta förslag publiceras vill man placera bygget i Djupviks hamn! Var placeringen blir kommer att framgå på någon av sidorna här.

Nu har man medelst skyltning försökt upplysa allmänheten om vad som är vad i samhället, som t.ex.

"Djupviken lastageplats"

Det som åsyftas är den vik som av barlastbärande fartyg allteftersom fylldes igen. Samhället som kom att växa fram i området fick namnet Djupviken,

som senare blev Djupvik.

En gång i tiden kallades viken Rörviken. Varför den kallades så har sin förklaring som du också kommer att hitta på någon av sidorna här.

 

För mig har området alltid kallats Djupvik, men då var viken sedan länge borta!

Här är en artikel från Västerbottens Folkblad 1974 i vilken man vill placera Djupvik i Holmsunds Hamn.

 

 

Det du ser här är Djupviks hamn och hamnplan. Nuförtiden ser man ibland namnet Djupviksparken på området. Kriterier för att kallas park verkar vara minimala.
Lika svårt som att lära en vandrande pinne att sitta vackert är det att få en cyklist i Umeå att respektera trafikregler.