Jag skulle ha svårt att bo utan närhet till havet. Här är några bilder som visar sjöfarten utanför fönstret. Tänk om jag hade fotograferat alla finlandsfärjor som passerat under åren, Korsholm, Nordek, Wasa King, Fennia, Wasa Queen och allt vad de hette. Vilket fint galleri det skulle ha blivit.

För att inte tala om de stora segelfartyg som för hundra år sedan, skulle in till Holmsund för att lasta virke, men det var före min tid.

Under åren har olyckorna till sjöss varit många. Förr i tiden, var det mest olycksdrabbade området, den östra sidan av Holmöarna.

Den svåraste olyckan inträffade inträffade i december 1966 då det grekiska fartyget Sinergasia efter ett motorhaveri drev upp på Lövö Nygrund. Samtliga

13 i besättningen omkom. På samma grund omkom 5 personer hösten 1931.

 

Många mindre allvarliga grundstötningar har inträffat i farleden in till Umeå hamn genom åren.

Den senaste ser du här (2015).

Med sex knops fart rände Sunnanvik med buller och bång, upp på Lillbådan. Sunnanvik var lastad med cement vilket innebar att hon stod stadigt på grundet.

 

Som tur var uppstod inget oljeläckage och fartyget kunde så småningom dras loss. Orsaken till olyckan påstås vara ett fel på styrinrättningen.

En kommande sjöförklaring kommer kanske att ge ett svar.

 

Ibland händer det att man kör på fel sida om fyren Revet, som syns till höger på den övre bilden. Revet har en lömsk undervattenshälla vid sin sida.

Skärgården här är inte så omfattande, några öar och skär sedan havet.
Kusten här är i ständig förändring p.g.a. landhöjningen. När den pågått ytterligare en tid har skären blivit större och fler, grund reser sig ur havet.
För 20.000 år sedan när inlandsisen låg här så trycktes landet ner 800 meter, tänk dig en dåligt pumpad fotboll som du trycker en grop i.
Isen var som tjockast här ca. 3 km. När isen började smälta så höjdes landet, som om du sakta fyller luft i fotbollen. Vid Västerbottenskusten är landhöjningen som störst, nästan 1 cm/år. Enligt beräkningar ska landet höja sig ytterligare 120 meter innan "fotbollen är rund" igen. Då kommer inte Umeå att vara en kustnära kommun längre,

inte ens med kikare!

 

För många tusen år sedan låg kustlinjen vid Lycksele. Jag kan förstå att de som en gång i tiden, köpte en tomt eller stuga där, med "härlig panorama vy över havet" känner sig besvikna.

Om du tittar på kartan så ser du att det inte kommer att dröja så länge innan vi hänger samman med Finland, och Bottenviken har blivit en sjö. När landet höjt sig ytterligare 20 meter så är vi där.
Tänk på detta om du funderar på att köpa en stuga för åtskilliga miljoner här ute vid kusten.

Vadå lång tid? Tiden går väldigt fort, särskilt då man blivit lite äldre!

 

I ett nyvaknat intresse för naturen bland dåtidens vetenskapsmän blev det populärt att tala om vattenminskningen i Östersjön. Hur länge dröjer det innan hela Östersjön är torrlagd? Det var två av den tidens lärde, Urban Hjärne och Emanuel Swedenborg, som i början av 1700-talet började bli uppmärksam på "wattuminskningen" i Östersjön.

1724 och 1736 reste Anders Celsius längs Norrlandskusten och ägnade då detta fenomen stor uppmärksamhet. Han bedömde att vattenytan i Bottniska havet sänkte sig 4,5 fot på 100 år.
I kyrkliga kretsar talades det om kätteri, för i bibeln stod inget om vattenminskningen. Prästeståndet avfattande en resolution att vattuminskningen vore en opålitlig sats, vilken intet i historien eller andra mål kunde byggas.

 

Man började hugga in vattenståndsmärken i klippor, för att mäta hur snabbt vattennivån sänktes. Det äldsta märket i Västerbotten finns vid Ratan och höggs in 1749 av Samuel Chydenius.

Så småningom började man tvivla på att det var vattnet som försvann. I så fall borde vattenminskningen vara lika i hela Östersjön, det var den inte. Kunde det vara landet som höjdes? Under första delen av 1800-talet blev detta allmänt vedertaget.

 

Under mina 60 år i denna "skärgård" har det skett stora förändringar, trots att 60 år i dessa sammanhang bara är en blinkning.

Det som en gång var två skär har vuxit ihop till ett. Det som en gång var undervattenshällor är nu ständigt i dagen. Där man en gång kunde ta sig fram med båt går man snart torrskodd o.s.v. Djurlivet har också förändrats. Kandagåsen, svanar och skarv finns nu här.
Växtligheten på skären har ökat betydligt.


 

Ta en tur till några skär i min närhet.
Jag har sammanställt panoramabilder från några skär. Det är inget speciellt med dessa bilder eller skär. Inget smaragdgrönt vatten, inga kilometerlånga kritvita sandstränder med palmer, men det är fint här ändå.

Börja med att välja en plats på kartan här nedan där du vill starta din tur.

Placera sedan pekaren någonstans i bilden, håll ner vänster musknapp och dra så "vrider" du bilden runt. I bilden kommer du att se gröna cirklar lite här och var. Om du klickar på någon av dessa så förflyttas du till den positionen.