Page 7 - Julklappar vid Hovet
P. 7

Det här var ett urval av de mera betydande julklappar som de
       kungliga orkade öppna denna julafton. Det skulle som sagt ta flera
       dagar att öppna dem alla och att redovisa samtliga här skulle
       antagligen få denna bok att närma sig Bibeln i sidantal.

       Den förtäring som dessutom intogs, speciellt under dessa högtids-
       dagar, kan kanske vara svår att föreställa sig, i detta svältens år
       1904.


       Det här var också en av hovets många julaftnar som traditions-
       enligt firades i högsta välmåga både före och efter detta svåra år.

       Tänk om det funnits en Karl–Bertil i den här familjen. Ingen skulle
       ha märkt om hälften av alla paket försvunnit till bättre
       behöfvande!

                      GOD JUL
   2   3   4   5   6   7