Page 2 - Världens största skurk
P. 2

Världens rikaste ungkarl — Världens största skurk
                       ingenjör Ivar Kreuger.


       Jag ska inte närmare beskriva Ivars livsgärningar därom har

       antagligen skrivits spaltkilometrar. Här tittar vi lite närmare på Ivars
       livsstil men för att förstå den måste vi få lite bakgrundsfakta.


       Han hoppade över två årsklasser och tog studenten vid 16 års ålder.
       Civilingenjör, med en kombinerad examen i maskin och väg- och

       vattenbyggnad, blev han som 20 åring. Dessutom hade han ett enormt
       sifferminne, vilket är en stor fördel inom affärsvärlden.

       Ivar skulle tituleras ingenjör.
       Basen i Ivars enorma affärsimperium utgjordes av byggbolaget
       Kreuger & Toll som införde betongbyggnadstekniken från USA.


       Tändstickor tillverkades av en mängd små fabriker runt om i landet.

       Dessa små fabriker slogs samman 1903 och Jönköpingskoncernen
       bildades.

       Ännu en tändstickskoncern var under uppsegling då konsul P. E.
       Kreuger köpte den gamla fabriken i Fredriksdahl på 1870-talet. Sonen

       Ernst, även han konsul, byggde på 1890-talet en större fabrik i
       Mönsterås. Sonen Torsten anlade en större fabrik i Kalmar. Alla dessa
       slogs 1912 samman till firman Förenade fabrikerna med Ivar Kreuger,

       bror till Torsten, som verkställande direktör. Omsättningen för
       Kreugers Förenade fabriker ökade rekordartat. Kreuger köpte 1917

       upp Jönköpingskoncernen vilket innebar att Svenska Tändsticks
       Aktiebolaget bildades som blev språngbrädan ut i världen.


       På sju år lånade han ut 300 miljoner dollar – motsvarande över 320
       miljarder kronor i dagens pengavärde – till europeiska regeringar och

       hjälpte bland annat Frankrike, Grekland, Estland, Lettland att
       återhämta sig ekonomiskt.


       Unikt i sammanhanget är att en person kunnat uppträda som hela
       världens bankir och låna ut pengar till ett 20-tal länder, i utbyte mot

       låga räntor och monopol på tändstickor.


                              2
   1   2   3   4   5   6   7