Page 3 - Världens största skurk
P. 3

SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget bildas.
       Under den svåra ekonomiska krisen 1921-22 tvingades Handelsbanken ta
       över majoriteten i en rad norrländska skogsindustrier för att skydda
       bankens fordringar. Många av de tidigare krisdrabbade skogsindustrierna

       hade placerats i Handelsbankens bolag Hardion.
       Bara några veckor efter börskraschen på Wall Street i New York 1929,
       köpte Ivar bolaget vilket ansågs mycket äventyrligt. Bolaget bytte namn

       till SCA, Svenska Cellulosa AB. Förutom omfattande rationaliseringar
       började Ivar bygga massafabriken i Östrand som betraktades som
       världens största.


                                 Affärsverksamheten innefattade
                                 ca. 200 bolag. Utan insyn
                                 bollades tillgångarna mellan

                                 bolagen och Ivars privata konton.

                                 Ivar tjänade 1931 2.011.470

                                 miljoner en astronomisk summa.
                                 En hyfsad lön även idag, 90 år
                                 senare.


       Ivars imperium bestod av falska balansräkningar, styrelseprotokoll och
       kontrakt. Revisorer skrev på vad som helst i blindo m. m.
       Dokument har påträffats där det förekommer planer på att förfalska

       franska, spanska och
       italienska sedlar samt
       obligationer och liknande

       officiella dokument.

       Ivar var inte dummare att han
       förstod att det här kommer att

       gå åt helvete. Trots detta
       körde han på i samma stil.

                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8