Page 4 - Världens största skurk
P. 4

Innan korthuset rasat strör han pengar över släkt och vänner.
       Ett lån på 1,9 miljoner kronor löser han åt sin svåger Gunnar Ekström.
       Brorsan Torsten får 180.000 pund sterling.

       Till fondmäklare Billing utbetalas 500.000 kr.
       Till en anställd utbetalas 10.000 dollar
       Sekreteraren fröken Bökman erhåller 30.000 dollar.
       Sune Schéle befrias från en skuld på 100.000 pund sterling.

       Fru Eberth, Ivars älskarinna, skall bekomma ett belopp av 500.000 kr.
       oavkortat utan avdrag för stämpelkostnad!
       Även fru Eberth´s mamma skulle få ett årligt underhåll av 7.000 kr. Av
       det blev intet då det inte fanns några pengar kvar efter konkursen.

       Därefter följer på nio rader namn på personer som får mottaga
       penninggåvor.
       Även aktier och obligationer delades ut till höger och vänster.


       På hösten 1931 började verksamheten svikta och konkurs närmade sig om
       inte Ivar kunde hosta upp 40 miljoner kronor.

       Nu behövdes ännu flera lån.
       I motsats till andra ville gubben Wallenberg, som hela tiden anat ugglor i
       mossen, inte låna ut några större summor.

       Om Ivars affärsimperium kraschade skulle detta medföra stora
       konsekvenser för bankerna och landet i sin helhet. I sista stund beslöt
       riksbanken att bevilja krediten.
       Den beviljade krediten räckte inte långt och nu var finanskraschen ett

       faktum.

       Televisionen var ännu inte utbredd vilket innebar att Ivar inte behövde

       sitta i TV med blanksvettig överläpp, flackande blick, och förneka alla
       anklagelser inför en journalist han helst velat hoppa på och strypa med
       sina bara händer.
       Däremot blev han den 13 mars 1932 kallad till ett möte i Berlin för att

       möta representanter för riksbanken och de intresserade svenska
       privatbankerna vilka hade frågor om boksluten, koncernens tillgångar och
       obligationer.
                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9