Page 7 - Världens största skurk
P. 7

På sin privata ö Ängsholmen vid Kanholmsfjärden anordnades storartade
       fester där inget saknades.
       När Douglas Fairbanks och Mary Pickford gästade Sverige, anordnade

       Ivar en serie förtjusande sommarfester för filmidolerna i sin egenskap av
       Svensk filmindustris faktiske possesor. Då kunde man också få se Ivar
       dansa med lilla Mary i Saltsjöbadens stora matsal – med det gröna

       kommendörsbandet om halsen. Såå förtjusande!

       När Ivar har sitt bästa humör är han en förtjusande charmör utan varje
       spår till viktighet eller att vilja verka. Konstigt vore det annars! En

       bedragare i de här kretsarna lyckas inte i sina uppsåt genom att vara
       otrevlig.


       Ivar har alltid levat ett måttligt liv. Det är därför han kunnat bibehålla sin
       ynglingaaktiga andliga och fysiska vigör ännu vid över 50 år. Vid
       Villagatan i stadsdelen Östermalm hade Ivar sin lya på de två översta
       våningarna och en takterrass med vinterträdgård.

       Här släpptes inte någon in som inte blivit kallad. Och få äro kallade. Inte
       ens Ivars närmaste släkt brukar bjudas dit annat än vid någon högtid. Men
       däremot tar han ofta emot och härbärgerar resande utlänningar med vilka

       han i lagom ombonad ro kan diskutera viktiga finansfrågor.

       Någon gång mellan kl. 9 och halv 11 åker han ned till tändstickspalatset

       för att konferera med sina medhjälpare och ta emot de personer, som
       anmält sig till audiens och som fått meddelande om, att de blivit
       mottagna.

       Den som vill träffa trustchefen, måste anmäla sig ett par dagar i förväg
       och då skriftligen formulera sitt ärendes natur. Sedan får han eller hon
       genom privatsekreteraren fröken Bökman, meddelande om den tid som
       anslagits till besöket. Den är i allmänhet inte lång. Korta exakta frågor

       och lika korta upplysande svar. Om Ivar finner samtalet ointressant åker
       besökaren ut tämligen omgående. Att försöka igen, senare, är utsiktslöst.
       Finner däremot Ivar diskussionen intressant kan audiensen utsträckas

       betydligt.
                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12