Page 9 - Världens största skurk
P. 9

Vi gör ett besök i hans penthouse, (takvåning) på nr. 791 Park Avenue,
       New York, vilken låter sig svårligen beskrivas

       Den innehåller nio rum utom tjänstefolkets. Alla väggar äro målade, men

       av konstnärer, inte med en arbetares enkla borstar.
       Hur skulle det se ut om en arbetare klafsat ner Ivars väggar?       Belysningen är komplicerad och förbluffande. Lampor ligga gömda
       utmed kanterna på taket och sättas i funktion genom ett helt system av
       strömbrytare. Varje rum kan dränkas i ett hav av vitt, rött, blått eller

       ambrafärgat ljus eller en kombination av dessa efter behag.


       Tändstickskungen älskade att leka med belysningseffekter. Dagsljus

       gjorde han med vitt och ljusgult, månsken med vitt och blått: han kunde
       också framtrolla stjärnornas stilla ljusdunkel eller om han vred på
       tillräckligt många kontakter en effekt i stil med det brinnande Rom.       Glasklädda områden mitt i taken kunna dessutom fås att glöda som
       eldhärdar eller blodpölar. Rött var Kreugers favoritfärg. Vid huvudgärden

       hade han en strömbrytare som han vred på när han ville sova: alla lampor
       slocknade då, och fyra dämpade, röda ljusglober döko i stället fram, en i
       varje hörn av taket. Och så sov han, envåldshärskaren, mitt ibland sina

       tusentals kontakter.

       Trädgården borde göra vem som helst betänksam utom möjligen en

       filmstjärna. Kreuger importerade flera ton jord från Frankrike och lät
       breda ut den i ett tjock lager av fem till sju fots tjocklek över hela
       takterrassen. I denna bördiga jord frodas tårpilarna, o. frukträden gåvo
       skörd. De förra äro tjugo fot höga.

       Trädgården löper runt huset, och dubbla rader av lampor, blå med en
       dragning av purpur markera dess gräns. Blått ljus från en strålkastare
       spelar fram över en naken kvinnofigur i marmor stående i en japansk

       klippträdgård.
       Två dammar med guldfiskar upplysas underifrån av purpurfärgat ljus. Där
       finnas vinrankor, häckar och ett stort vinträd, likaså två ordentliga
       gatlyktor som sprida ambergfärgat sken.


       I våningen finnas ett luxuöst badrum med luftfyllda gummidynor att ligga
       på medan man torkar.
                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12