Äntligen kan holmsundsborna julbada.

Alla med egna fastigheter med egen badinrättning kan tvätta sig i varmvatten när som helst, men för det stora flertalet har det varit si och så med badmöjligheterna. Det var 1,5 år sedan vi kunde ta ett varmbad senast.

När det gamla badhuset, från 1923 vid sågen, ansågs ha gjort sitt meddelades det från Holmsunds bolag att ett nytt skulle uppföras på samma plats. Den tidigare byggnaden kunde inte inrymma vad som beräknades i det nya badhuset. Ett bilgarage som låg i anslutning till byggnaden måste utrymmas och bilarna placeras på annan plats.

Under sommaren har det målats, snickrats och murats i lokalerna. Nu framstår lokalerna som betydligt trevligare än det av tidens tand skamfilade gamla badhuset.
I det gamla badhuset fanns bara badkar vilket gjorde att man fick sitta och vänta länge och väl innan det blev ens tur.

Det nya badhuset i Holmsund

Det nya badhuset är uppdelat i två avdelningar, en för bastubad och en för karbad med avklädningsrum, tvagnings- och dushrum. Karbadsavdelningen är ljust och trevlig målad med ett golv av porfyrplattor, blänkande vitt kakel, rostfritt och särskilda klädskåp. I anslutning till karbadet finns även en toalett. Innan man kommer till karbadet måste man passera ett kontor där baderskan, fru Anna Gustavsson huserar.

Avdelningen för bastubad är betydligt större än karbadet. Den framtida badningen kommer därför att koncentreras på bastubadandet. Minst 18 personer kan nyttja bastubadandet samtidigt under det att karbadandet endast kan användas av två personer åt gången. Önskemålen hade varit ett par badkar till men det tillät inte det begränsade utrymmet.
Arbetena har utförts i holmsundsbolagets egen regi förutom murningen. Det sanitära arbetet har utförts av bröderna Löfroth. Holmsundsbolagets välkända målarfirma Per J. Pettersson har målat lokalerna.

Avgiften är så låg som 50 öre för äldre och 25 öre för barn. Karbadet är något dyrare 75 öre.
Badhuset hålles öppet alla dagar mellan kl 9.00-12.00 och 14.00-17.30. Badtider för kvinnor är tisdagar och torsdagar mellan 9.00-12.00.

Holmsundsborna riktar ett stort tack till Holmsunds AB för att på detta sätt löst badhusfrågan tills dess att den större anläggningen kommer till stånd (om ca. 30 år).