Britta Wincent

Britta Wincent

Efter en tid i Småland återvände byggmästare Johan Granberg med familj till Sandvik. Byggmästare Granberg hade anställts vid Sandviks såg och familjen kom att bosätta sig uppe på Rehnbäcksberget alldeles intill Djupviks hamnområde. Från berget hade man en fantastisk vy över hamnen med dess verksamhet. Under vistelsen i Småland hade familjen utökats. Britta var 7 år när hon kom till Sandvik 1923.

Här berättar hon några av sina minnen från den tid då verksamheten i Djupvik och Sandvik blomstrade.


Slutligen vill jag tacka Britta för den tid hon spenderat med mig och mina frågor. Jag hoppas att det blir lika intressant för dig som det varit för mig, att lyssna till hennes minnen.