På Lill-Haddingen står en gammal fiskarstuga från slutet av 1800 talet. Här fiskade man lax och strömming. En get och två kor hade man också. Sten-Arne Sandberg tillbringade sina somrar som barn där. När han blev äldre så deltog han i fisket.
Här berättar han till några gamla bilder en del av sina minnen från den tiden.

idea-images idea-images