Holmsund tidigt 1960-tal

Många har vi minnen från den tiden. Våra starkaste minnen har vi nog från närområdet vi växte upp i. Obbola, Sandvik, Lövön, Holmsund och Djupvik, mycket har förändrats under de sextio år som gått.

I Holmsund och Obbola hittar vi minkfarmar här och där. Obbola har jag inte många minnen från, det låg alldeles för långt bort!
Tittar du på bilden ser du hur långt från Linjevägen och den allmänna bebyggelsen fabriken låg. Bostäderna längs Färjvägen har numera helt försvunnit.

På Holmsundssidan har Gustav Holmqvist börjat utöka hamnområdet med sin berömda lagunmetod. Stormskär erövrades 1957 och nu sträcker sig Gustavs tentakler ut mot Hillskär, Stora- och Lilla Truthällan för att till slut nästan nå fram till Fjärdgrundet.

Tänk så kalt det var på den tiden. Halva Vitskär var helt kal och på stora delar av Lövöudden var det sparsamt med träd. Om det såg ut så här för bara sextio år sedan hur skulle det då inte sett ut för etthundra år sedan?

Ingen bilväg fanns ut till Revet där stugägarna fick ha den fina sandstranden för sig själva.
Impregneringsanläggningen, intill Kamratvallen, står i full blom.
Lillsjön är sedan länge utdikad och igenfylld. Storsjön har blivit ett riktigt "surhål".
Vid vattentornet ligger kommunförrådet som en egen liten ö i skogen. Här byggs nu bostadsområdet Tallkronan. Fortsätter vi söderut passerar vi Parken med sin dansbana och andra byggnader. Fortsätter vi ytterligare längs vägen kommer vi till slutstationen bränngropen, Bränte, där även Arctaedius hade sin kolugn.

Ta en titt och minns

skärgården holmsund tidigt 60-tal