Översiktsplan Holmsund

översiktsplan holmsund

Holmsunds socialdemokratiska förening inbjöd till ett möte med kommunalrådet Hans Lindberg och byggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund, för att diskutera översiktsplanen för Holmsund. För 4 år sedan hölls ett liknande möte. I stort sett samma frågor som diskuterades då, diskuterades vid detta möte.

Mötet inleddes med ett ämne, som för några år sedan ansågs vara science fiction, men som nu blivit en realitet, nämligen en bro till Finland. E12 bro till VasaVarför denna fråga aktualiserats motiverades med det förändrade världsläget. Fyra olika dragningar presenterades, innefattande förutom broar, även tunnlar och konstgjorda öar.
Försök först att få Konsum färdigt, innan det börjar dribblas med någon bro till Finland, kan jag tycka.

Mikael Berglund redogjorde för arbetsgången inför ett byggprojekt. I ett första steg skapas en översiktsplan som ska motstå alla frågetecken och överklaganden. Trots detta missades en inte så oviktig detalj gällande konsumbygget i Holmsund, nämligen trafiksituationen. Hans Lindberg viskade fram något om att den befintliga bron över E12 skulle nyttjas och i samband med denna skulle en nedfart till Coop anläggas.
För fyra år sedan tog Hans Lindberg, Thomas Johansson och Timo Fällman det första spadtaget. På en stor banderoll meddelades att butiken skulle öppnas hösten 2021. Efter detta har ingen synbar förändring skett. Precis som i Umeå och västra länken lär det vara Trafikverket som är bromsklossen. Då förstår vi varför inget händer.

 coop holmsund

Vi får väl göra som umeborna och västra länken, sätta upp en skylt.

En av frågorna från de församlade gällde överklaganden, något som fördröjer många byggprojekt, med stora fördyringar som följd. Överklaganden är inlämnade mot obbolafabriken, hamnen och obbolabron. Hamnen riskerar att förlora hundratals miljoner i EU-bidrag p.g.a. dessa överklaganden. Hans Lindberg önskade att beslutsprocesserna kring dessa kunde gå snabbare.

En en person i publiken undrade över affärssituationen i Holmsund. Varför måste en långtradare frakta blommor till Holmsund för att utsmycka torget. Kunde inte lokala handlare anlitas?
Min reaktion är att vi får skylla oss själva. I över hundra år har affärsmännen uppmanat holmsundsborna att handla lokalt. Lyssnade vi?
Inte det minsta. Därför finns i stort sett ingen affärsverksamhet kvar.
Samma frågeställare tyckte det var svårt att telefonledes komma i kontakt med beslutsfattare inom Umeå kommun. Ständiga hänvisningar från den ena till den andra, för att till sist få besked att personen är ledig, borta eller på ett "möte".
Tyvärr är det omöjligt att komma i kontakt med "någon" i ett ärende. Uppringaren måste ha en kontakt på "insidan" eller ett direktnummer för att lyckas med detta. Detta gäller inte bara Umeå kommun utan även inom sjukvården samt andra myndigheter och förvaltningar.

Ännu en gång efterlystes en lokal för diverse privata eller allmänna aktiviteter. Kommunen tar idag marknadshyror för sina lokaler vilket inte alla intresserade har råd att betala. I Holmsund står många byggnader helt tomma, bl.a. Lövöskolan och f.d. daghemmet Vaktmästaren. Vid förra mötet föreslogs Sandviks Teater men av det blev inget. Det diplomatiska svaret den här gången blev:
- Vi ska ta med oss frågan.
Vi får nog inse att kommunen aldrig kommer att dra på sig kostnader för den typen av lokal.

Ljumviken Holmsund MyresjöhusEn fråga som diskuterades var attraktiva bygglägen i Holmsund. Med attraktiva menas närheten till vatten. Helst ska man se havet från köksfönstret, det höjer värdet för säljare/köpare med några miljoner. Du kanske kommer ihåg våra folkvalda som sålde ut campingområdet i Ljumviken till Myresjöhus, trots stora protester. Myresjöhus började med att sätta upp några papplådor till fantasipriser, vilka inte blev så lättsålda som man hade trott.

Ett område som får det att vattnas i munnen på byggherrar är Sandviks udde. Västerläge med vatten runt om. Intresset svalnar när markförhållandena kommer i dagen. Marken består av, ribb, bräder och annat sågavfall från Sandviks såg.

Sandvik Team Öhman bygger bostäder

För femton år sedan köpte Team Öhman Sandviksområdet, (exkl. Sandviks udde) ända upp mot Lövöbacken. Här skulle det bli 200 bostäder, dagis, äldreboenden, gemensamhetslokaler, bo klok-hus, villor, radhus, sjöbodar (strandnära hus 120 kvm), flerfamiljshus 6-8 våningar. Av detta blev det ingenting.
Under åren har det funnits mängder av andra fantasiprojekt som runnit ut i sanden.

Sjöstaden Holmsund klart om 20 år

Ett annat intressant område är där Holmsunds brädgård var placerat. Området fick till en början namnet Sjöstaden. Nu kommer det antagligen att kallas för Sågviken av någon anledning. Här skulle det finnas plats för 4000 boende. Om 20 år beräknas området vara klart.
Ännu ett fantasiprojekt?

Djupsundsudden i Holmsund nytt bostadsområdeAndra intressanta områden som det spekuleras kring är vid golfbanan, Lövöudden och Djupsundet. Området kring Djupsundet har varit på tal för många år sedan men planerna på byggnationer övergavs när det ansågs bli för dyrt med vatten och avlopp eftersom området mestadels består av berg. Att Djupsundsområdet är aktuellt ännu en gång känns märkligt. Att Holmsund inte består av jordbruksmark är känt sedan länge.

Vidare informerades det om att införa pendeltågstrafik mellan Holmsund-Umeå. För vilka? För de som bor i närheten av järnvägsstationen och arbetar på NUS? Ingen idag orkar gå längre än 200 meter för att komma till avgångs- eller slutdestinationen.

Bjurbäck bygger i Holmsund

Byggherre Bjurbäck, jag missade förnamnet, ställde för fyra år sedan en fråga om varför inget hände med hans planerade byggprojekt längs Trädgårdsgatan-Järnvägsgatan. Hans Lindberg svarade då:
- Vi ska träffas imorgon och prata om saken.
Vid det här mötet ställde byggherre Bjurbäck frågan om varför hans insända byggunderlag för samma område gång på gång kastades i papperskorgen? Den här gången besvarades frågan av en något besvärad Mikael Berglund:
- Vi ska träffas imorgon och prata om saken.

Om vi blickar bakåt i tiden hittar vi rubriker som:
"100-tals lägenheter behövs i Holmsund"
"500 nya lägenheter behöver byggas i Holmsund"

"Brist på pensionärsbostäder"
"1668 lägenheter behövs i Holmsund fram till år 1980"
I dag är behoven fortfarande detsamma - lägenheter och äldreboenden.

Kyrkskolan önskemål om konvertering till lägenheter

Förre ägaren av Kyrkskolan, Niklas Lindberg, ansökte för 11 år sedan om en planändring av fastigheten från allmänt ändamål till bostadsändamål. Nuvarande ägare, Sandow, framförde detsamma, en önskan om att omvandla skolan till lägenheter. En önskan som direkt avslogs med motiveringen att en boendemiljö vore olämpligt med tanke på närheten till hamnen. Det som möjligen kunde accepteras var en kontorsmiljö.

Holmsunds kommunalpamp nr. 1, alla kategorier, Johan A. Noréus, siade för 75 år sedan angående Holmsunds expansion:
- Vem kunde för 20 år sedan tro att tomtmarken skulle smälta bort som smör i solsken. Att Svenskby skulle trollas fram på några år. Man börjar på allvar diskutera att få husen högre för att bättre utnyttja tomtmarken.
Den gamla stadsplanen måste göras om. Det börjar bli ont om tomtmark. För de som vill bygga i framtiden är det Taflinsgärdan i närheten av ålderdomshemmet som gäller.

Det var då det. I dag trollas inga byggprojekt fram på några år!
En fråga som ställdes på mötet var just, varför byggs det inte mer på höjden? Svaret blev att inga hinder finns för att bygga på höjden.

Efter att någon dag ha samlat mina tankar funderade jag på vad vi egentligen gjorde där, på mötet. Man skulle kunna tro att mötet enbart gällde ett nytt ålderdomshem eftersom de församlade bestod av ett gäng gamlingar. Inga av de närvarande kommer att få uppleva det som behandlades på det här mötet. Ett undantag kan vara byggherren Bjurbäck, han såg hyfsat pigg ut. Han kanske, får uppleva att spaden sätts i jorden för hans planerade bygge.
Var fanns Holmsunds framtid, de yngre, som kanske just nu funderar på ett eget boende?