Trafikkulturen i Holmsund.

För utomstående trafikanter kan det vara bra att veta hur trafikkulturen i Holmsund ser ut.

I en Facebookgrupp har frågan om hur man parkerar i Holmsund väckts. Någon hade parkerat bilen delvis på trottoaren utanför Coop vilket lär ha kostat 900 kr i böter. Bilen är inte felparkerad det är skylten som är felplacerad. Den skulle stått närmare trottoarkanten anser några. En annan tycker det är löjligt om ett hjul råkar hamna på trottoaren medan vissa anser att bilarna blockerar hela trottoaren. Får man parkera bilen helt eller delvis på trottoaren? Jag tror inte det men jag vet inte.

Vi fortsätter inom ämnet parkering och förflyttar oss till Solbackavägen invid Skärgårdsskolan. Här ser vi en rad snyggt parkerade bilar där ingen står på trottoaren. Längre bort ser du ett övergångsställe och till höger en häck. Genom häcken sträcker sig en gång- och cykelbana.
Cyklister är av ett speciellt släkte, vilka kräver ett eget kapitel.
Hursomhelst genom den här häcken kommer cyklister och annat utflygande. Det kanske är okej att parkera här, men jag tycker att det ser ut som att cyklister och gående befinner sig i en mycket farlig situation.

Vi håller oss kvar vid Skärgårdsskolan.
Här har det ibland uppstått så stora trafikproblem att polisen varit tvungna att rycka ut. På grund av den digitala värld vi lever i så har benen på dagens barn förtvinat. Det har medfört att barnen nu för tiden måste transporteras med bil till- och från skola/fritids vilket i sin tur inneburit trafikkaos utanför skolan.

Många villakvarter är förbundna med cykel- och gångbanor vilka utgör utmärkta genvägar jämfört med övriga fordonsvägar. Jag vet inte om man får köra bil på cykel och gångvägar.
Förr fanns det svänggrindar man måste ta sig genom för att köra vidare. Meningen med svänggrindarna var att traktorföraren utan problem kunde passera vid snöröjning. För oss bilförare var det värre. Då behövdes det vara två passagerare i bilen som kunde hålla upp grindarna vid passage. Otroligt besvärligt.
Det blev något bättre när en grind togs bort. Nu räckte det med en passagerare för att hålla upp grinden.
Nu har kommunens trafikavdelning äntligen fattat galoppen och tagit bort alla grindar.
Mycket bättre.

Kommunalmännen i Holmsund hittade 1953 på att införa hastighetsbegränsning inom samhället. En fullständig katastrof! Nu fick vi inte köra hur fort vi ville längre. Vid vattenverket i Lövön sattes en skylt upp med siffrorna 50. EN skylt gällde för hela samhället.

Idag är samhället fullständigt nerlusat med skyltar. Vid ingången till alla villakvarter sitter i dag två 30-skyltar och vid utgången skyltar som upplyser om en annan hastighet. Skyltar som absolut ingen respekterar. Detta plus alla andra skyltar innebär att stora summor har lagts ner på denna skyltning. Någon inom Umeå kommun har antagligen en släkting som tillverkar eller säljer dessa skyltar.
Det finns ingen annan förklaring.

Jag har hört någonstans att man som trafikant bör meddela andra om man tänker byta färdriktning. Som bilförare görs det vanligen genom att någon lampa på bilen blinkar. Här i skärgården har vi inte flera körfält. Byter vi körriktning handlar det om att svänga höger eller vänster.
Att blinka med en lampa är helt onödigt, alla vet var alla ska ändå.
Om någon ändå får för sig att utföra manövern så blinkar denne när svängen påbörjats eller avslutats.

Högerregeln enl. Transportstyrelsen. "När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, exempelvis i trevägskorsningar och, när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng."
I Holmsund gäller högerregeln enbart för vissa vägar. Vilka de är tar för stort utrymma att redogöra för här. Kommer du till Holmsund och tillämpar högerregeln lär du upptäcka för vilka vägar den gäller.

I det inledande Facebookinlägget skrev någon:
"Holmsund har alltid haft egna regler."
Det var förbanne mig den största sanning jag läst sedan jag konfirmerades.