Västerbacken

västerbacken holmsund herrgård sågverkskontor arbetarbostäder

Med utsikt över Österfjärden ligger det som en gång kallades Västerberget, men som numera heter Västerbacken. Området började bebyggas under mitten av 1800 talet och blev grunden till det som kom att bli Holmsund.

Firman Dickson & Co. förvärvade 1840 en vattensåg i Baggböle strax norr om Umeå. Då fartygen inte kunde ta sig upp till sågen i Baggböle för lastning, flottades det färdigsågade virket till en lastageplats längre ner efter Umeälven, vid Sand Degernäs. Ytterligare en lastageplats anlades vid Småholmssundet, vid älvens mynning. Platsen kom senare att heta Holmsund.

Sågarna som vid den tiden drevs av vattenkraft med hjälp av skovelhjul, övergavs allt mer då ångsågarna blev populära. Under åren 1883-85 uppfördes en ångsåg i Holmsund. Byggandet utfördes under Bernhard Hellebergs ledning, som senare utnämndes till sågverksförvaltare.

Arbetarna från Baggbölesågen flyttade ner till Holmsund, där bostäder uppförts i närheten av sågen. Innan sågspån från sågen kunde användas, var arbetarbostäderna isolerade med kråkbärsris, vilket gjorde vintrarna svåra. Inne i lägenheterna frös vattnet till is i vattenhinkarna, och man sov fullt påklädda om nätterna.

Två hus från Baggböle plockades ner och monterades upp på Västerberget. Av de tretton hus som uppfördes finns nio kvar idag. Lägenheterna bestod av ett rum på 27,5 m3. Trängseln var mycket stor då familjerna vanligtvis innehöll 4-11 barn. Ett eller tvåbarnsfamiljer var sällsynta på den tiden.

Sågverksförvaltare Helleberg och hans fru Amanda, producerade 15 barn vilka inte behövde trängas på 27,5 m3, då en herrgård uppförts för deras räkning.

I herrgårdsparken som avslutades med ett staket mot den väg som går genom området, planterades ett stort antal lönnar. Några av dessa mer än 137 år gamla träd kan än idag beskådas.

Förutom arbetarbostäderna och herrgården, byggdes även ett sågverkskontor på Västerberget. Dickson bekostade även kyrkan, prästgården och en skola i närheten.

Sågverkskontoret och herrgården som byggdes i samband med sågverkets uppförande kom senare att ersättas med två nya byggnader. Arkitekt Sven Mångberg presenterade 1912 en ritning till en ny herrgård.

Det gamla sågverkskontoret ersattes även det med ett nytt, vilket brann ner 1952. Där den gamla herrgården stod uppförde byggnadsfirman Olaus Forsberg & Co. efter ritningar av arkitekt Gustav Lettström, ett nytt kontor som stod färdigt 1954. Byggnaden har sedan nyttjats som hotell & konferensanläggning samt flyktingförläggning. Idag känner jag inte till vilken verksamhet som bedrivs där.

Den 29 maj 2013 klockan 11.15 upphörde en 128-årig sågverksepok i Holmsund då den sista stocken sågades. Några promenader under olika årstider resulterade i några bilder som kanske kan uppfattas som idylliska. En gång i tiden var verkligheten allt annat än en idyll för människorna som levde här.


arbetarlägenhet västerbacken Holmsund

I ett av de gamla arbetarbostäderna har ett sågverksmuséum inrättats. Förutom lite sågverkshistoria får du en inblick i hur människorna levde och bodde. En stor modell av hur området såg ut i begynnelsen finns också att beskåda.

Väl värt ett besök!