obbola sulfatfabrik gruppbild arbetare

Ingenjör Sjöstedt slutar i Obbola.

I en Facebookgrupp undras det över vilka som var med på den här gruppbilden och vem damen i svart var och om hon kände sig privilegierad?

Man kan lätt påstå att hon var synnerligen privilegierad. Hon titulerades som fru ingenjör Sjöstedt. Karln hennes, ingenjör Nils Sjöstedt som sitter på hennes vänstra sida var fabrikens första platschef och illa omtyckt av obbolaarbetarna.

Trots det frostiga förhållandet samlades personalen vid kraftcentralen (elverkstan, snickarverkstan) för att fotograferas innan ing. Sjöstedt lämnade Obbola. Ingenjör Sjöstedt kommer att bosätta sig på sin egendom Dombäck i Finnerödja socken i Västergötland.
Till hans efterträdare har utsetts Birger Sundfeldt från Frånö. Herr Sundfeldt, som befinner sig på tillfälligt besök i Obbola, tillträder sin nya befattning i mitten av november 1919.
Herr Sundfeldt blev minst lika illa omtyckt av obbolaarbetarna som Sjöstedt. Försök gjordes senare med att bränna ner fabriken för att bli av med honom.

De övriga på bilden är: Rad 1: 1 Th. Rönnmark, 2. Angelo Kyrk, 3. Sigurd Nyman, 4. Jonas Arthur Sjöström, 5. Olof Johansson, 6. Karl Strömberg, 7. Erik Andersson, 8. Frans Eriksson, 9. Rickard Dahlqvist, 10. förman Karl Svedberg, 11. Johan Strandberg, 12. verkm. J. Högberg, 13. förman Vahlgren, 14. fru ing. Sjöstedt, 15. ing. Nils Sjöstedt, 16 faktor Lundström, 17. förman Lundqvist, 18 förman Burström, 19. Valdemar Lindgren, Holmsund, 20. montör Hedin, 21. kassör Bernhard Forsberg, 22. förvaltare G. Lövgren, 23. Herman Höber d.ä. 24. August Jonsson, 25. Olof Åberg, 26. August Lundberg

Rad 2 1. Fridolf Kriström, 2. Frans Bäckström, 3. Herman Höber d.y. 4. Einar Åström, 5. Nils Johansson, 6. Viktor Mattsson, 7. Sigfrid Eriksson, 8. Johan Bäckman, 9. Magnus Granström, 10. K. Wiberg, 11. Johan Huss, 12. Johan Östlund, 13. okänd, 14. okänd, 15. Gottfrid Hammarström, 16. Henning Olofsson, 17. Nils Sjöström, 18. murare Molin, 19. Edvard Sandström, 20. Emil Westerberg, 21. Hjalmar Åberg, 22. Karl Hammarström, 23. Axel Åberg, 24. okänd, 25. Olofsson (Stor-Olle), 26. sodabas Bäckman, 27. Edholm, 28. okänd, 29. okänd, 30. Ossian Sandberg, 31. Alex Svanholm, 32. Fritz Forsgren, 33. Alfred Thorin, 34. Hjalmar Ohlsson.

Rad 3: 1. F. Fredriksson, 2. Gustav Eriksson, 3. Karl Eriksson, 4. Edvard Eriksson, 5. Erik Esberg, 6. Jonas Åberg, 7. okänd, 8. Janne Sandström, 9. Olle Nilsson, 10. Herman Vallin, 11. Nils Hammarström, 12. Nicke Johansson, 13. Karl Johansson, 14. Erik Grubbström, 15. Karl Svensson, 16. Zakarias Sjöström, 17. Mauritz Johansson, 18. Johan Karlsson, 19. Alfons Svedberg, 20. Hjalmar Eriksson, 21. Ernst Kyrk, 22. Jonas Sandström, 23. John Johansson, 24. Alex Hägglund, 25. N. Lundmark, 26. Viktor Sundström, 27. Gottfrid Häggström, 28. okänd, 29. okänd, 30. Nils Englund.

Rad 4: 1. Helmer Sjöström, 2. Johan Karlsson, smörjare 3. Oskar Westerberg, 4. Knut Hjelt, 5. Helmer Sandberg.

En fotograf var alltid något väldigt spännande vid den här tiden. Av ren nyfikenhet deltog även småpojkarna i förgrunden i uppvaktningen. Tyvärr känner jag inte till namnen på dessa men de blev nästa generation obbolaarbetare.

Nödåren 1867-1869

Missväxt, kyla och svält. Norrlands inland var svårt drabbat likaså de norra delarna av Finland. Våren 1867 var extremt kall och hösten kom tidigt. Igenfrusna hamnar gjorde att hjälpinsatserna begränsades.

I juli tvingades holmöborna ta upp sina laxnät för att inte få dem förstörda av drivisen.


Läs mer